Chov a krmivo

Rádi bychom se s Vámi podělili o naše zkušenosti s krmnými granulemi s přídavkem topinamburu hlíznatého, které mají pro výkrm brojlerových králíků zcela stěžejní význam, což nám potvrdil i Ing. Jaromír Kvaček, specialista výživy hospodářských zvířat při ÚKZÚZ Brno, který se topinamburem zabývá již desítky let a jeho přínos pro tvorbu receptur vidí zejména v jeho přidání (fortifikace 10-20%) do kompletních směsích pro výkrm králíků. Při odstavu králíčat (což je důležité v monodietě výkrmu granulemi), je přínos topinamburu v KD jeho unikátní zásobní látkou - speciální vodorozpustnou vlákninou INULINem, která má stěžejní význam v období již zmíněného odstavu králíčat, neboť blokuje obsazení trávicího traktu škodlivými bakteriemi. Tento jev znamená, že se inulin svým prebiotickým charakterem zásadním způsobem podílí na pomnožení tzv. symbiotické (přátelské) mikroflóry, která je králíčaty využívána nejen jako funkce ochranná, ale i  se prioritně podílí na získání energie růstu (odborné prameny uvádí až 40% zisk z formy)

O vhodnosti použití suroviny topinambur ve výkrmů králíků jsme se přesvědčili již před lety na větším množství biologických zkoušek, které se prováděly přímo na naší farmě. Důležitou informací pro chovatele brojlerových králíků (a též i pro drobnochovatele) je skutečnost, že zatím jediným výrobcem těchto kompletních krmných směsí je firma Kooperace Hrotovice a.s.která zabezpečí i případnou distribuci směsi ( volnou i pytlovanou formou), k zájemcům z řad chovatelů po celé Č.R. 

Přípravek proti KOKCIDIÓZE, vyrobený z výtažků léčivých rostlin (oregáno, mateřídouška, máta, rozmarýn, majoránka, česnek apod.)

EMANOX se používá k prevenci i léčbě kokcidiózy u všech druhů zvířat, zejména však králíků, drůbeže a malých přežvýkavců – telat, jehňat a kůzlat. EMANOX se vyrábí a dodává v tekuté nebo práškové formě. Tekutá forma EMANOXU označená PMX je vhodná hlavně k léčbě kokcidiózy při podávání ve vodě k napájení nebo u malých přežvýkavců v mléce. Práškový EMANOX označený PX je vhodný především k prevenci kokcidiózy a je podáván zamíchaný v krmné směsi. Nejlepší výsledky zejména u králíků jsou dosahovány v kombinaci EMANOXU a krmiva probiotického charakteru PROBIOSTAN.

Výhody EMANOXU pro chovatele:

  • vzhledem ke svému pestrému složení (směs rostlinných extraktů) je odolnější ke vzniku rezistence jako klasická chemická kokcidiostatika.
  • nemá ochrannou lhůtu, a proto se může používat bez ohledu na dobu porážky zvířat.
  • jedná se o přirozený produkt, a proto je možné ho bez omezení používat i při produkci bio a eko produktů.
  • podle dávky může být použit jak k prevenci tak i léčbě kokcidiózy u různých druhů a kategorií zvířat.

Výhody pro výrobce krmných směsí:

  • Emanox není zařazen mezi léčiva, proto se na něj nevztahují předpisy o medikaci a používání léčiv v krmivech.
  • nepatří mezi látky sledované z hlediska reziduí a kontaminace.
  • EMANOX je možné použít jako jediný univerzální přípravek k prevenci i léčbě kokcidiózy u všech druhů a kategorií zvířat.