Výsledky chovu francouzské hyly

Francouzská Hyla - Po srovnání výsledků v chovu francouzské a italské hyly jsme se rozhodli výhradní zastoupení firmy Eurolap ukončit.

Níže si můžete přečíst informace na základě kterých jsme se rozhodli ukončit spolupráci s firmou Eurolap a vypovědět certifikát opravňující nás k poskytování této genetiky. Již 25 let je naší prioritou zákazníkům nabídnout chovné králíky u kterých jsme schopni garantovat jejich kvalitu a proto nadále poskytujeme pouze italskou hylu. 

 

V roce 2015 jsme nakoupili tohoto hybrida přímo ve Francii v Gosné od firmy EUROLAP ve 3 etapách - duben, červenec a listopad 2015. Vždy jsme nakoupili 3 kategorie zvířat - jednodenní mláďata, 70-ti denní králíky a dospělé jedince jak samičí, tak samčí linie, rodiče i prarodiče v celkovém počtu 404 ks. Vyšší generace nám firma neprodala. Králíky jsme umístili do 3 farem, karantény u laboratoře, chovné stanice a farmy v Litovanech, která produkuje jateční králíky. Výsledky, kterých jsme dosáhli shrnujeme jen v krátkosti, kompletní rozbor bude zveřejněn v listopadu 2017 na Semináři chovatelů brojlerových králíků v Praze.

Na všech 3 pracovištích jsme dosáhli následujících výsledků: 

Jateční králíci rostou rychleji, než klasická Hyla, mají větší spotřebu krmiva a je nutné jim podávat doplňkové přípravky s vitamíny, ochranou proti otlakům, pasterele-medikace krmiva a chovat je v klimatizovaných prostorách s max. ohledem na hygienu prostředí. Chovné kusy nesnášejí klecový odchov bez podložek, jinak se jim vytvářejí masívní otlaky.

Samice rodí kolem 15-ti mláďat - z toho uživí asi 10, po 2. - 3. porodu je u nich možno pozorovat vyčerpanost-hubnutí, menší počty odstavených králíků, špatné zabřezávání.

Samci jsou méně aktivní než u klasické hyly, dávají jen 1/4 množství ejakulátu než samci klasické Hyly.

U jednodenních mláďat se v dospělosti vyskytují přerostlé zuby - známka příbuzenské plemenitby. Dospělí jedinci jsou náchylní k pasterele a výkrutům hlavy - tento poznatek jsme zaznamenali přímo v genetickém centru v Gosné.

Nicméně růst Francouzské Hyly je rychlejší než klasické, v 60-ti dnech dosahují jateční váhy, ale jsme toho názoru, že kvalita-chuťové vlastnosti tohoto masa se nevyrovná kvalitě masa klasické Hyly.

Z těchto důvodů jsme vypověděli spolupráci s firmou Eurolap a zrušili zastoupení pro Českou republiku v prodeji hybridů Francouzská Hyla. 

Veškeré fotografie králíků s popisovanými problémy, které jsme koupili ve Francii můžeme zveřejnit, pokud o ně budou mít chovatelé zájem. Od roku 2002 prodáváme pouze klasickou Hylu, u níž garantujeme udávané parametry a poskytujeme záruku. Francouzskou Hylu jsme si nedovolili chovatelům nikdy prodat.

Testování jsme ukončili v dubnu 2016.

 

Celkové hodnocení:
Francouzská Hyla je vysoce výkonný hybrid, který potřebuje velmi náročné podmínky na ustájení - klimatizované prostory, nejlépe novou halu, kde ještě nebyla zvířata, přísnou zoo hygienu, doplňkovou stravu, vitamíny, podpůrné výživové látky, podložky v klecích, medikace krmiva. Pokud jsou tyto požadavky splněny, podá garantovaný výkon, jak udává firma EUROLAP. Ve většině českých chovů však nelze těchto výsledků z důvodů úrovně ustájení dosáhnout. 

V lednu 2016 zakoupila Zemědělská unverzita V Praze 15ks francouzské Hyly a 15 ks Italské Hyly. Po 5_ti porodech zveřejňujeme výsledky, kterých bylo dosaženo na naší farmě. Odstavené potomky si univerzita odváží do Prahy, kde na nich probíhají další testace až do jateční váhy. K datu 14.10.2016 jsme evidovali 3ks matek francouzské Hyly a 11ks Italské Hyly z původního množství. Zbytek matek byl vyřazen ze zdravotních důvodů, nebo zvířata uhynula.
Všechny matky byly inseminovány 8.8.2016 popáté. Ze zbylých 3ks francouzských porodily 2 z 11-ti ks zbylých. Italských porodilo 9ks. Zbytek byly jalové. Porody proběhly 8.a 9.9. 2016.

Dne 14.10.2016 jsme navážili u jednotlivých hnízd tyto váhy:

francouzská Hyla 6ks
9ks
5.65kg
10.12kg
italská Hyla 8ks
5ks
8ks
8ks
9ks
10ks
6ks
5ks
9ks
7.28kg
4.95kg
7.95kg
7.91kg
7.75kg
11.25kg
6.88kg
3.85kg
7.85kg

Výpočtem celkové váhy: počtem mláďat se dá vypočítat průměrná váha 34-denního králíka.
Králíci byli krmeni krmivem z Biokronu Blučina, bez antibiotik. Krmivo obsahovalo Probiostan s Emanoxem.

Závěrem lze konstatovat, že italská Hyla roste pomaleji, ale králice jsou nesrovnatelně odolnější. Další výsledky budou zveřejněny na Semináři chovatelů brojlerových králíků v listopadu 2017 v Praze.

Jiří Kočár st.,chovná stanice HYLA v Ratibořicích