NOVINKY

06.10.2020

X.ročník Králičích hodů

Byl mimořádný nejen co do počtu ročníků,ale i díky opatřením vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s pandemií Covid 19. Po celý den...
01.10.2020

Již tuto sobotu se na vás budeme těšit ve Valči.

Termín konání jubilejního X. ročníku králičích hodů se blíží. Letos se chovatelé sejdou opět na zámku ve Valči na semináři,...
všechny novinky

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, nebo chcete více informací o našich produktech, nutričních programech, prosím, kontaktujte nás.
KONTAKTUJTE NÁS

Výsledky chovu francouzské hyly

Francouzská Hyla - Po srovnání výsledků v chovu francouzské a italské hyly jsme se rozhodli výhradní zastoupení firmy Eurolap ukončit.

Níže si můžete přečíst informace na základě kterých jsme se rozhodli ukončit spolupráci s firmou Eurolap a vypovědět certifikát opravňující nás k poskytování této genetiky. Již 25 let je naší prioritou zákazníkům nabídnout chovné králíky u kterých jsme schopni garantovat jejich kvalitu a proto nadále poskytujeme pouze italskou hylu. 

  

V roce 2015 jsme nakoupili tohoto hybrida přímo ve Francii v Gosné od firmy EUROLAP ve 3 etapách - duben, červenec a listopad 2015. Vždy jsme nakoupili 3 kategorie zvířat - jednodenní mláďata, 70-ti denní králíky a dospělé jedince jak samičí, tak samčí linie, rodiče i prarodiče v celkovém počtu 404 ks. Vyšší generace nám firma neprodala. Králíky jsme umístili do 3 farem, karantény u laboratoře, chovné stanice a farmy v Litovanech, která produkuje jateční králíky. Výsledky, kterých jsme dosáhli shrnujeme jen v krátkosti, kompletní rozbor bude zveřejněn v listopadu 2017 na Semináři chovatelů brojlerových králíků v Praze.

Na všech 3 pracovištích jsme dosáhli následujících výsledků: 

Jateční králíci rostou rychleji, než klasická Hyla, mají větší spotřebu krmiva a je nutné jim podávat doplňkové přípravky s vitamíny, ochranou proti otlakům, pasterele-medikace krmiva a chovat je v klimatizovaných prostorách s max. ohledem na hygienu prostředí. Chovné kusy nesnášejí klecový odchov bez podložek, jinak se jim vytvářejí masívní otlaky.

Samice rodí kolem 15-ti mláďat - z toho uživí asi 10, po 2. - 3. porodu je u nich možno pozorovat vyčerpanost-hubnutí, menší počty odstavených králíků, špatné zabřezávání.

Samci jsou méně aktivní než u klasické hyly, dávají jen 1/4 množství ejakulátu než samci klasické Hyly.

U jednodenních mláďat se v dospělosti vyskytují přerostlé zuby - známka příbuzenské plemenitby. Dospělí jedinci jsou náchylní k pasterele a výkrutům hlavy - tento poznatek jsme zaznamenali přímo v genetickém centru v Gosné.

Nicméně růst Francouzské Hyly je rychlejší než klasické, v 60-ti dnech dosahují jateční váhy, ale jsme toho názoru, že kvalita-chuťové vlastnosti tohoto masa se nevyrovná kvalitě masa klasické Hyly.

Z těchto důvodů jsme vypověděli spolupráci s firmou Eurolap a zrušili zastoupení pro Českou republiku v prodeji hybridů Francouzská Hyla. 

Veškeré fotografie králíků s popisovanými problémy, které jsme koupili ve Francii můžeme zveřejnit, pokud o ně budou mít chovatelé zájem. Od roku 2002 prodáváme pouze klasickou Hylu, u níž garantujeme udávané parametry a poskytujeme záruku. Francouzskou Hylu jsme si nedovolili chovatelům nikdy prodat.

Testování jsme ukončili v dubnu 2016.

 

Celkové hodnocení:
Francouzská Hyla je vysoce výkonný hybrid, který potřebuje velmi náročné podmínky na ustájení - klimatizované prostory, nejlépe novou halu, kde ještě nebyla zvířata, přísnou zoo hygienu, doplňkovou stravu, vitamíny, podpůrné výživové látky, podložky v klecích, medikace krmiva. Pokud jsou tyto požadavky splněny, podá garantovaný výkon, jak udává firma EUROLAP. Ve většině českých chovů však nelze těchto výsledků z důvodů úrovně ustájení dosáhnout. 

V lednu 2016 zakoupila Zemědělská unverzita V Praze 15ks francouzské Hyly a 15 ks Italské Hyly. Po 5_ti porodech zveřejňujeme výsledky, kterých bylo dosaženo na naší farmě. Odstavené potomky si univerzita odváží do Prahy, kde na nich probíhají další testace až do jateční váhy. K datu 14.10.2016 jsme evidovali 3ks matek francouzské Hyly a 11ks Italské Hyly z původního množství. Zbytek matek byl vyřazen ze zdravotních důvodů, nebo zvířata uhynula.
Všechny matky byly inseminovány 8.8.2016 popáté. Ze zbylých 3ks francouzských porodily 2 z 11-ti ks zbylých. Italských porodilo 9ks. Zbytek byly jalové. Porody proběhly 8.a 9.9. 2016.

Dne 14.10.2016 jsme navážili u jednotlivých hnízd tyto váhy:

francouzská Hyla 6ks
9ks
5.65kg
10.12kg
italská Hyla 8ks
5ks
8ks
8ks
9ks
10ks
6ks
5ks
9ks
7.28kg
4.95kg
7.95kg
7.91kg
7.75kg
11.25kg
6.88kg
3.85kg
7.85kg

Výpočtem celkové váhy: počtem mláďat se dá vypočítat průměrná váha 34-denního králíka.
Králíci byli krmeni krmivem z Biokronu Blučina, bez antibiotik. Krmivo obsahovalo Probiostan s Emanoxem.

Závěrem lze konstatovat, že italská Hyla roste pomaleji, ale králice jsou nesrovnatelně odolnější. Další výsledky budou zveřejněny na Semináři chovatelů brojlerových králíků v listopadu 2017 v Praze.

Jiří Kočár st.,chovná stanice HYLA v Ratibořicích