Linie chovných králíků

SAMEC LINIE PESANTE REG 8000

Výtěžnost
59%


Množství
prodaného
masa na hnízdo:
18,26 kg

Váha při odstavu:
990 - 1050 g


Váha po 70-ti
dnech:
2,60 - 2,70 kg


Váha dospělého:
5 - 5,5 kg

Z důvodu používání tohoto samce v kombinaci se samicí CD k nelegálnímu prodeji jejich potomků s označením Hyla CD zastavujeme s okamžitou platností prodej tohoto samce.

Popis:
Samec LINIE PESANTE je vhodný jak pro křížení se samicemi HYLA CD REG 3070, tak se samicemi MASSYLA. Použijeteli tohoto samce k oplodnění uvedených samic, získáte vynikající váhu jatečných králíků za 80 - 85 dní.

Charakteristika Typ Kód
Barva: bílá srst
Pohlavní zralost: 20 - 24 týdnů   
Samec
LINIE PESANTE   
REG 8000   

Poznámky:
Je vhodný pro chovatele, kteří potřebují dodávat těžkého králíka (2,8 - 2,9 kg). Samec HYLA LP REG 8000 těmto požadavkům plně vyhovuje. S jeho pomocí dosáhneme uvedené váhy za 85 dní.

 

SAMEC PARENTALE AB REG 3160

Váha dospělého:
5,50 kg


Výtěžnost
na porážce:
59%

Váha odstaveného
mláděte:
975 / 1005 g


Váha po 70-ti
dnech:
2650 g / 2800 g

Popis:
Samec HYLA je vyšlechtěný pro vysokou výtěžnost na porážce i v době růstu; zmasilost - tvorba svaloviny. Je ideální pro křížení s vašimi samicemi za účelem získání zmasilých králíků při odstavu a při prodeji. Dostatečná hmotnost a zdravost králíků vám umožní dodávat velké množství masa na trh.

Charakteristika Typ Kód
Barva: bílý s černýma ušima, čumákem a končetinami    
Pohlavní zralost: 20 týdnů
Samec
HYLA PARENTALE   
REG 3160   

Poznámky:
Za účelem dosažení nejlepších výsledků je vhodné připouštět s ním samice PARENTALE CD cod. REG 3070.

 

SAMEC MASSYLA REG 6080

Váha dospělého:
4,50 kg


Počet
narozených
živých
mláďat
na porod:
9,0 - 9,3

Počet
odstavených
mláďat
na porod:
8,0 - 8,3

Váha
odstavených
mláďat:
950 g - 980 g

Popis:
Charakteristikou samce MASSYLA REG 6080 je předat potomkům různorodou barevnou srst a tmavé oči. Tenhle druh se většinou používá pro oplodnění rodiček HYLA REG 3070 nebo rodiček MASSYLA REG 9090. Lze jej použít i pro jiné samice ve vašem chovu.

Charakteristika Typ Kód
Barva: barevná srst
Pohlavní zralost: 20 - 23 týdnů   
Barevná  srst    REG 6080   

Poznámky:
Samec MASSYLA REG 6080 je doporučován výhradně těm chovatelům, u kterých chovatel požaduje pro vlastní trh.

 

 

SAMICE PARENTALE CD REG 3070

Váha dospělé:
4,70 kg


Počet
narozených
mláďat:
9,1 - 9,6

Počet
odstavených
mláďat:
8,45 - 8,95 


Průměrná váha
odstaveného
mláděte:
970 g / 1000 g

Popis:
Charakteristikou samice HYLA je vysoká porodnost. Její stavba jí dovolí zvýšený příjem krmiva.To jí umožní vytvořit velké množství mléka a tím těžké a stejně velké králíky. Tato samice vám umožní dosáhnout vysokých nároků na produkci a výkonnost.

Charakteristika Typ Kód
Barva: bílá
Pohlavní zralost: 17 - 18 týdnů   
Samice
HYLA PARENTALE   
REG 3070   

Poznámky:
Připustí-li se samec PARENTALE AB REG 3160, vznikne králík vysoké přírůstkovosti a tím i výkonnosti.

 

STANDARD HYLA  (Jateční králík)

Váha dospělého
(výtěžnost):
59%


Počet kg masa
na 1 hnízdo:
18,25

Váha
odstavených
mláďat:
970 - 980 g

Váha po
70-ti dnech:
2,470 - 2,520 g

Popis:
Výsledkem křížení samice HYLA CD 3070 se samcem HYLA AB 3160 je Standardní jateční králik . Tímto křížením se dosahuje stejnoměrných přírůstků od odstavu až po dobu jateční zralosti. Vyrovnanost jednotlivých jatečních králíků a jejich odolnost nám umožní dosáhnout maximální váhy a výtěžnosti na porážce.

Charakteristika Typ Kód
Barva: bílá srst (98%), černé uši, černý čumák a konec končetin    

Jateční králik , jeho další rozmnožování je nežádoucí

Finální produkt  

  

10,000  

Poznámka:
Momentálně je to nejlepší hybrid, který se nachází na evropských trzích.