Růstové hodnoty králíků

 

Výsledky testace osmi pokusů v období tří letBylo vyhodnoceno 1 050 brojlerových králíků HYLA.

Králíci z farmy  pana Kočára byli bez předešlé selekce naskladněni ve věku

32 – 35 dní a ustájeni v klecích po dvou až čtyřech kusech v neklimatizované  pokusné

a demonstrační stáji ČZU v Praze, obdobně jako u pana Kočára.

Králíkům byla podávána kompletní granulovaná krmná směs vyrobená podle firmy Biokron, firmami Biokron a Pohledští Dvořáci ad libitum (kokcidiostatika pouze rostlinného původu).

Sledování ukazatelů výkrmnosti začalo ve věku 42 dnů.

U každého králíka byla zaznamenávaná hmotnost v týdenních intervalech, včetně spotřeby krmiva. Byl sledován zdravotní stav králíků.

Výkrm zvířat byl ukončen porážkou při dosažení hmotnosti 2600 g.

Prodlužováním  výkrmu nad 84 dnů věku, o každý další týden, se zvyšují náklady

v průměru o 14 korun!

Jak zlepšit ekonomiku chovu králíků?

Zkrácením běžné délky výkrmu, což lze uskutečnit za těchto podmínek:

1) Použitím králíků vhodného genotypu

2) Dostatečnou hmotností při odstavu = nad 1 000g

3) Udržením dobrého zdravotního stavu

4) Použitím kvalitní krmné granulované směsi

Demonstrační stáj ČZU Praha 6.

 

Procentické zastoupení králíků  Hyla dorostlých do porážkové hmotnosti (2600g) ve věku 70, 77, 84 a nad 84 dnů

 

Navýšení nákladů na výkrm králíků jeho prodlužováním.

Za výsledky výzkumu ručí a testaci králíků provedl ing. Karel Janda, statistické vyhodnocení zajistila ing. Adéla Dokoupilová, PhD., Katedra etologie a zájmových chovů (dříve Katedra obecné zootechniky a etologie).

Konzultace možná na Katedře etologie a zájmových chovů, FAPPZ, ČZU, Praha 6.

Zdroj: Sborník referátů XI celostátního semináře nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků.