Informace o chovu

a další zajímavosti

Chov hybridních králíků 5

Během roku je nutno průběžně provádět práce, které přímo nesouvisí s jednotlivými cykly činností, které musíme pravidelně dodržovat. Jedná se především o komplexní dezinfekci hal, čištění napájecího systému a údržbu technologie a zařízení.

Dezinfekce

Dezinfekci provádíme průběžně, častěji v letním období, výjimečně v zimním. Používáme motorový rozprašeč, který celý prostor hal zamlží dezinfekčním roztokem. V letních měsících tuto dezinfekci provádíme jedenkrát za 2–3 týdny, v zimě výjimečně. Používám přípravek, který se dá aplikovat, i pokud jsou zvířata v hale. Zamlží se celý prostor a následně se provede odvětrání pomocí výkonného ventilátoru. Důležité je, aby zvýšená vlhkost vzduchu netrvala dlouho. Králík je na vlhkost prostředí velmi citlivý. Zajistíme-li mu čerstvý vzduch s nízkou vlhkostí, vyvarujeme se zdravotních problémů, které mohou nastat hlavně u narozených mláďat, kde hrozí infekce způsobená rozmnožením stafylokoka. U dospělých králíků je pak větší nebezpečí onemocnění dýchacích cest.

Klecovou technologii dezinfikuji pravidelně plamenem, který zajistí nejúčinnější dezinfekci. Používám k tomu hořák s propan– butanovou lahví. Stěny, je-li stavba cihelná, 1× za 2 roky nabílím vápnem, stejně tak strop.

Ustoupil jsem od vápnění podlah, které způsobovalo nižší zabřezávání samic.

Provádíme-li však dezinfekci velmi často, králíci nám zchoulostiví a ztratí přirozenou odolnost. Ověřil jsem si to na králících, které odchováváme v laboratorních podmínkách. Ti jsou pro běžný chov nepoužitelní, neboť nemají přirozenou imunitu. Pokud je králík vystaven zátěži prostředí delší dobu, slabší jedinci s malou imunitou si většinou nemohou vytvořit dost ochranných látek a uhynou, ale ostatní se tomuto prostředí časem přizpůsobí a jejich potomci se už v daném prostředí velmi úspěšně odchovávají. Proto doporučuji chovateli, hlavně ve velkochovu, aby si vytvořil prarodičovskou základnu na farmě, kde chová jateční králíky, a z této základny pak doplňoval chovné stádo sám a nebyl nucen nakupovat základní linii odjinud. Když už je nucen chovné králíky nakupovat jinde, měl by tak činit stále od jednoho dodavatele, aby se tím vyvaroval setkání králíků z různých prostředí.

Očkování

Velmi důsledně dbám na preventivní očkování proti moru a myxomatóze. Proti moru očkuji chovné stádo 3–4× za rok, proti myxomatóze 2×. Snažím se vakcinační látky střídat, aby králíci nebyli očkovaní jen vakcínou jednoho typu, ale minimálně dvou, čímž králíky ochráním proti základnímu moru a moru RHDV–2, který se u nás už začal vyskytovat. U myxomatózy provádíme očkování chovného stáda v březnu a srpnu. Souvisí to s probouzením komárů a jejich přezimováním.

Údržba napájecího systému

Napájecí systém je dobré občas propláchnout vodou. Dříve jsem používal tlakovou vodu. Tím jsem sice dosáhl toho, že se usazeniny velmi razantně odstranily, ale spoje mezi napájecími tyčemi pak často prokapávaly, a tak jsem přešel na způsob, kdy systém proplachuji samospádem. Tím se vyhnu i tomu, že se uvolněné nečistoty dostanou do napáječek, které pak prokapávají nebo se ucpou. Systém proplachuji tak dlouho, až se vyplaví většina nečistot a voda zůstává čirá. Nepoužívám žádnou dezinfekci sloužící k proplachu systému, protože čištění potrubí provádím za provozu. Pro všechny spoje mezi napájecími tyčemi je nutno použít neprůhlednou hadici, aby se v potrubí nevytvořila vlivem světla řasa.

Větrání

Budovy, kde králíky chováme, dříve sloužily buď jako vepřín, nebo kravín. Tomu jsem musel přizpůsobit rozmístění technologie a celkovou ventilaci. Králík potřebuje velmi mnoho čerstvého vzduchu. Pokud ho má, většina zdravotních problémů nevznikne. Používám jednopatrové klece, které jsou pro čištění, krmení a naskladňování odstavených králíků vhodnější. Asi 20 cm od podlahy mám rozmístěny na protilehlých stěnách větrací otvory, které slouží k přirozené výměně vzduchu. Čpavek, který je těžší než vzduch, se tak snáze odvětrává a nedostává se do vyšší vrstvy vzduchu. Větrací komíny ve stropě jsem zazdil. Budovy mají tlusté stěny a na půdách mám vysokou vrstvu sena, což zajišťuje tepelnou setrvačnost. Teď, v letních měsících, jsou-li tropické dny, se teplota v hale začne zvyšovat nad 20 °C až po dvou týdnech. Když je to nutné, použiji pomaloběžný ventilátor velkého průměru s regulací otáček, který nezpůsobí průvan a odsává celou halu plynule. Zapínám jej jen přes noc, kdy teplota venku klesá. Vzduch se nasává na protilehlé stěně a boční větrací otvory pod klecemi pak přivírám směrem k ventilátoru. Ventilátor je mobilní, není-li potřeba, mohu ho odsunout a tím se zlepší přirozené větrání. V zimním období, při silných mrazech, přitápím ústředním topením v období porodů. Tím jsem snížil náklady na energie, které jsou v halách s klimatizací dosti vysoké. Králíci před zimou mění srst a chladnější počasí jim spíše prospívá. Pro chov králíků je vhodné použít dvě haly. Jedna slouží pro chov samic a druhá pro výkrm jatečních králíků. V chovné hale je dobré zajistit co nejvíce denního světla pomocí oken, čímž nám klesnou náklady na osvětlení. Halu pro výkrm je naopak nejlépe konstruovat bez oken. Králík je noční zvíře a potravu přijímá nejlépe v noci. Světlo zde není nutné v takové intenzitě jako v hale, kde jsou samice a kde má přímý vliv na říji. Celkově lze říci, že čím více přizpůsobíme podmínky chovu přirozeným podmínkám, tím méně budeme nuceni používat různé podpůrné prostředky v krmivu, doplňky stravy, léky a podobně. Týká se to i velikosti prostoru, ve kterém králíka chováme.

Odklízení hnoje

Hnůj z jednotlivých hal odstraňuji několika způsoby. V porodně mám šípové shrnovací pásy, kde hnůj odstraňuji denně. V hale pro odstav mám trusné kanály, kde hnůj odstraňuji v letním období 2× týdně, kvůli mouchám. V zimě pak 1× za 3 týdny až měsíc. Odstraňujeme-li hnůj ze stáje denně, zvyšujeme koncentraci čpavku a vlhkosti ve stáji. Čím delší interval v odklízení zvolíme, tím méně čpavku a vlhkosti vznikne. Na povrchu vrstvy se vytvoří suchá krusta, která brání pronikání škodlivin do stáje. V zimním období zároveň halu vyhřívá. Vzduch v hale je tímto způsobem odklízení hnoje mnohem lepší.

Na závěr

Při krmení králíků velmi pozorně sleduji jejich chování. Časem člověk zcela přesně dokáže rozpoznat zdravotní problémy, kterým předchází určitá pasivita při krmení. Pokud je králík při krmení netečný, popřípadě má průjem nebo mu tmavne oko, je na léčení pozdě. Proto dávám přednost ručnímu krmení před automatickým. Právě při doplňování granulí do krmítek rozpoznám změnu v podobě nechutenství, která oslabeného králíka provází. Po zkušenostech z léčení různých problémů jsem došel k závěru, že je lépe takového jedince vyřadit, jde-li o chovný kus, než ho léčit. Například vyléčená samice už většinou špatně zabřezává nebo je počet odstavených mláďat menší než u samice, která léčena nebyla. Tato oslabená imunita se často projevuje i u potomků. Chovné stádo se snažím udržovat ve velmi dobré kondici. Nepoužívám při chovu žádné speciální postupy. Dbám, aby se králíci cítili co nejlépe. Znám chovatele, který králíkům dopřává větší volnost tím, že jim vně budovy zkonstruoval výběhy, kde králíci mohou trávit většinu času. Pobývají tam i v zimě, ale mohou se kdykoli před nepřízní počasí schovat. Přál bych každému chovateli vidět vitalitu a spokojenost těchto zvířat. Toho se nedá ve velkochovu nikdy dosáhnout, a proto mám radost, když si k nám pro chovné králíky jezdí i drobnochovatelé, kteří králíky chovají především pro radost. Takovým chovatelům králíky prodávám nejraději, protože vím, že se u nich budou mít dobře. O zkušenostech z chovu by se toho dalo napsat hodně, králík mě provází od školních let – a díky jemu jsem našel naplnění ve své profesionální práci, kterou dělám s radostí a láskou. Doporučuji chov králíka i v drobnochovu jako kompenzaci po celodenním stresu v zaměstnání. Králík je tiché zvíře a člověk může při jeho chovu velmi účinně relaxovat.

V současné době se chov králíků stále zvyšuje. Lze to pozorovat i u zájemců z řad mladých rodin, které navštěvují naši farmu stále častěji a snaží se pořídit si alespoň malý chov v domácích podmínkách. Tím si zajistí i kvalitní a čerstvou potravinu.

V jednotlivých dílech jsem se snažil čtenářům přiblížit chov králíka v současné době. Jsem si vědom toho, že jsem své zkušenosti popsal jen nahodile a v krátkosti. Pokud by měli zájemci o chov králíka hlubší zájem, doporučoval bych jim navštívit více chovatelů nejen u nás, ale i v zahraničí. Ze získaných informací si pak člověk snáze udělá představu o podmínkách, ve kterých chce králíka chovat. Pro zájemce o chov provádíme na naší farmě teoretické i praktické kurzy. Každoročně pořádáme králičí hody a semináře, na kterých se veřejnost může seznámit s novinkami v chovu, přípravou a ochutnávkou pokrmů z králičího masa a přitom se i pobavit. Na tyto akce zveme odborníky na chov a známé osobnosti z gastronomie. Informace o těchto akcích zveřejňujeme na našich stránkách. Program je zaměřen i na rodiny s dětmi.